4activePNG

כל החדשות והעדכונים מעיריית רעננה ישירות אלייך


לקבלת איגרת דו-חודשית, חדשות, עדכונים ואירועים
הצטרפו אלינו לערוצי המידע הדיגיטליים: 'פייסבוק' 'וואטצאפ' 'טלגרם':
WAPP3_0
TELE3
facebook

המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובפנקס מאגרי המידע של עיריית רעננה שמספרו: 700047746